Drukuj

Wymiana pieców c.o.

poniedziałek, 23 styczeń 2017 22:27

Mieszkańcy Garwolina zainteresowani dofinansowaniem wymiany starego kotła c.o. mogą ubiegać się o uzyskanie pomocy finansowej w formie dotacji. Pierwszym krokiem do przystąpienia do programu jest wypełnienie deklaracji.  Wypełnioną deklarację należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Garwolin, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 3 lutego br.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór otwarty do programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego mogą wystąpić w imieniu mieszkańców o pomoc finansową w formie dotacji. Wielkość dofinansowania (czyli ile pieniędzy można dostać) to:

do 75% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5.000zł (brutto) na jednego korzystającego bezpośrednio z przyznanej dotacji.

Koszty kwalifikowane (czyli koszty objęte dotacją) obejmują wyłącznie:

-koszt zakupu kotła oraz czujnika tlenku węgla – czadu (bez elementów dodatkowych takich jak np. zasobnik c.w.u. lub podajnik).

Koszty niekwalifikowane (czyli koszty nieobjęte dotacją):

-elementy dodatkowe do kotła takie jak np. zasobnik c.w.u. lub podajnik,

-koszt przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji,

-demontaż starej instalacji źródła ciepła,

-zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami na paliwo,

-roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.,

-koszt przyłącza do sieci,

-rozruch technologiczny instalacji i urządzeń,

-koszt nadzoru nad realizacją inwestycji.

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko-groszek). 

Uwaga – wyłączenia:

- Projekt dotyczy wymiany pieca, a nie wyłącznie zakupu (trzeba mieć stary piec, żeby można było go zmodernizować – informacja dla osób, które dopiero się budują).

- Program nie obejmuje zadań polegających na montażu kominków.

- Dotacja nie obejmuje montażu kotła na węgiel lub eko-groszek.

- W miejscu realizowanego zadania nie może być prowadzona, jak również zarejestrowana działalność gospodarcza.

- Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo np. domów letniskowych.

 

Zadania mieszkańca:

-  organizacja prac i zatrudnienie odpowiednich osób (np. hydraulika),

- poniesienie kosztu zakupu pieca (i czujnika czadu) w części nieobjętej dotacją (tzn. 25% kosztu, bądź – w przypadku, gdy wysokość dotacji przekroczy 5 000 zł – różnicy między całkowitym kosztem zakupu źródła ciepła a kwotą 5 000 zł)

- poniesienie całości kosztów związanych z robotami i montażem nowego pieca oraz utylizacją starego pieca. 

Ostateczny termin podłączenia i uruchomienia kotła przez mieszkańca: (kocioł musi działać - inwestycja zakończona) najpóźniej do 20.10.2017 r.

Zadania Miasta Garwolin:

- pozyskanie dotacji z WFOŚiGW,

- wybór dostawcy, który dostarczy piec (zgodny z wyborem mieszkańca) na nieruchomość mieszkańca.

Po analizie deklaracji z zakwalifikowanymi osobami zostanie podpisana umowa regulująca zobowiązania wynikające z dostawy kotła. Zakup kotłów realizowany będzie przez Miasto Garwolin po wyborze najkorzystniejszej oferty, pod warunkiem udzielenia dofinansowania przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Ważne:

Miasto Garwolin zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji programu w przypadku nie otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Załącznik(i):
Download this file (deklaracja-wymiana-kotla-co.pdf)deklaracja-wymiana-kotla-co.pdf[ ]698 kB

Korzystamy z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.