Program KLUB

czwartek, 30 marzec 2017 14:55

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków na realizację programu "KLUB". Jego celem jest wsparcie działalności klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia oraz uczniowskich klubów sportowych. Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego, tj. wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizację obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.

Warunki:

  •  program może być realizowany wyłącznie w okresie od 2 stycznia do 30 listopada 2017 r.;
  • uczestnikami zajęć oraz obozów sportowych mogą być wyłącznie dzieci lub młodzież do 18. roku życia;
  • Kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych i 15 tys. zł dla wielosekcyjnych;
  • stawka dofinansowania trenera, instruktora, nauczyciela wf prowadzących zajęcia sportowe wynosi 6000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 9000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego);
  • kwota przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego i/lub organizacji obozu sportowego wynosi 4000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 6000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego);
  • dofinansowanie można przeznaczyć na organizację tylko 1 obozu sportowego;
  • obóz sportowy musi trwać minimum 5 dni kalendarzowych i odbywać się w innym miejscu niż prowadzone są regularne zajęcia sportowe;
  • dofinansowanie udzielane jest klubom sportowym, które w poprzednim i bieżącym roku otrzymały dotację ze środków publicznych w kwocie mniejszej niż 200 tys. zł;
  • wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu);
  • wymagany jest udział środków własnych nie mniejszy niż 10% całości kosztów zadania, który może być pokryty np. ze środków JST (w formie pieniężnej lub  udostępnianej infrastruktury), Unii Europejskiej, sponsorów lub własnych.

Program może być realizowany wyłącznie na terenie kraju i musi mieć charakter niekomercyjny – nie może zakładać osiągnięcia dochodu. Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy składać do 21 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji na temat programu oraz instrukcja wypełniania wniosku:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/1980,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2017-roku-pro.html

Korzystamy z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.