"Mogę wszystko"

niedziela, 01 październik 2017 14:40

W okresie od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku w szkołach prowadzonych przez Miasto Garwolin realizowany będzie projekt "Mogę wszystko. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu miasta Garwolin"współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 933 552,00 złotych, (słownie: dziewięćset trzydzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa złote, 00/100). Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, kształtowanie postawy kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i przedsiębiorczości wśród 482 uczniów szkół publicznych poziomu podstawowego i gimnazjalnego z terenu Miasta Garwolin, ułatwiających im przyszłe funkcjonowanie w systemie edukacji i na rynku pracy.
Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie atrakcyjności i efektywności zajęć edukacyjnych w szkołach objętych wsparciem poprzez doposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TiK. 

 

Korzystamy z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.