Aktywna Tablica

niedziela, 01 październik 2017 14:49

W roku szkolnym 2017/2018 rozpocznie się wdrażanie zmian w systemie oświaty, w tym wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, zgodnie z którą uczniowie powinni być zaznajamiani z możliwościami zastosowań edukacyjnych TIK od możliwie wczesnych etapów kształcenia, a umiejętności posługiwania się TIK stanowią jedne z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia. Otrzymane w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” wsparcie finansowe przyczyni się niewątpliwie do wzrostu umiejętności posługiwania się TIK.

Zespół powołany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” dokonał kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, złożonych przez organy prowadzące w ramach ogłoszonego naboru wniosków. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im 1 Pułku Strzelców Konnych oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im Marii Konopnickiej otrzyma po 14 000 zł dofinansowania na zakup nowoczesnych technologii, wspomagających proces dydaktyczny.

Korzystamy z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.