Świadczenie "Dobry start"

poniedziałek, 09 lipiec 2018 10:43

Ruszył rządowy program "Dobry start". 300 zł , bo tyle wynosi jednorazowe wsparcie dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny, otrzymają rodziny bez względu na wysokość osiągniętego dochodu.

 

Dla kogo świadczenie "Dobry start"?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie będzie przysługiwać także na dzieci, które ukończyły 20 rok życia (lub 24 w przypadku dzieci niepełnosprawnych), ale tylko w sytuacji kiedy dziecko ukończyło 20 lat/24 lata w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny.

 

Komu nie przysługuje świadczenie "Dobry start"?

Świadczenie "Dobry start" nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy rodzic/opiekun prawny zdecyduje o wcześniejszym posłaniu dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Świadczenie "Dobry start" nie przysługuje także studentom, uczniom szkół policealnych i uczniom szkół dla dorosłych.

 

Jak dostać świadczenie?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka(czyli osoba, która sprawuje faktyczna opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu o adopcję tego dziecka), a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Od 1 lipca wnioski można składać drogą elektroniczną przez ministerialny portal www.empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną. Przyjmowanie wniosków papierowych rozpocznie się 1 sierpnia. Miejscem składania i realizacji wniosków jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie, ul Staszica 15. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

Kiedy otrzymasz wsparcie?

Im wcześniej rodzina złoży wniosek, tym szybciej trafi do niej świadczenie "Dobry start". Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Korzystamy z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.