Jadwiga Wilbik

Jadwiga Wilbik  lat 58, mieszka w Garwolinie. Mężatka, ma syna, synową i wnuczkę. Jest długoletnim pracownikiem oświaty. Pracuje jako nauczyciel dyplomowany w Publicznym Przedszkolu Nr 1 „Bajka”. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności pedagogika, jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego a także Podyplomowego Studium z zakresu wczesnej edukacji dziecka. Posiada kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Radna V i VI kadencji.
Problemy i dobro miasta Garwolina są jej bliskie, gdyż mieszka i pracuje tu od 39 lat. Pragnie nadal wykorzystywać swoje doświadczenie, wiedzę i czas na rzecz rozwoju miasta i jego mieszkańców, przy szczególnym zwróceniu uwagi na sprawy oświaty i kultury.
Najważniejszymi zasadami, którymi się kieruje jest uczciwość, odpowiedzialność i tolerancja.

GŁÓWNE PUNKTY PROGRAMU WYBORCZEGO
•    Wybudowanie zbiornika przeciwpowodziowego a zarazem rekreacyjnego,
•    Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 5 oraz dalsza modernizacja szkół i przedszkoli,
•    Wprowadzenie nieodpłatnych dodatkowych zajęć dla uczniów i przedszkolaków,
•    Budowa krytego lodowiska przy basenie oraz budowa skateparku,
•    Wspieranie instytucji i organizacji, które działają na rzecz osób potrzebujących, będących            w trudnej sytuacji materialnej,
•    Utrzymywanie czystości i regularność odbioru odpadów komunalnych,
•    Wygospodarowanie przestrzeni parkingowej dla mieszkańców,
•    Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych na osiedlu,
•    Dbałość o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców oraz ich opiekunów wraz z kontynuacją rozbudowy monitoringu osiedlowego.

Korzystamy z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.