Jan Paziewski

Jan Paziowski lat 58, urodził się i mieszka w Garwolinie, ma wykształcenie zawodowe. W latach 1974-1979 pracował w Garwolińskim Przedsiębiorstwie Budowlanym. Natomiast od 1979 do 2002 w PSS „Społem” w Garwolinie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą. Był radnym Rady Miasta w III, V i VI kadencji. Jest żonaty, ma trzech synów.

GŁÓWNE PUNKTY PROGRAMU WYBORCZEGO
•    Wybudowanie zbiornika przeciwpowodziowego, a zarazem rekreacyjnego,
•    Wspieranie prac związanych z budową i rozbudową dróg i chodników,
•    Wspieranie instytucji i organizacji, które działają na rzecz osób potrzebujących, będących w trudnej sytuacji materialnej,
•    Przekształcenie w Planie Przestrzennego Zagospodarowania terenów przy ul. Narutowicza na tereny pod zabudowę jednorodzinną,
•    Utrzymywanie czystości i regularność odbioru odpadów komunalnych,
•    Wygospodarowanie przestrzeni parkingowej w rejonie targowiska miejskiego,
•    Budowa krytego lodowiska przy basenie oraz budowa skateparku,
•    Dbałość o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców oraz ich opiekunów wraz z kontynuacją rozbudowy monitoringu.

Korzystamy z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.