Jan Walczak

Jan Walczak lat 61. Urodził się i mieszka w Garwolinie. Posiada wykształcenie średnie techniczne. Pracuje na stanowisku kierownika Działu Technicznego w PKS w Garwolinie S.A., jest sekretarzem Zarządu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Garwolinie.
Od 1980 roku jest czynnie działającym członkiem NSZZ „Solidarność” regionu Mazowsze (obecnie zastępca Przewodniczącego Rady Oddziału w Garwolinie).
Jest żonaty, ma troje dzieci. Córka i syn posiadają wyższe wykształcenie. Drugi syn jest studentem drugiego roku studiów uzupełniających magisterskich w WSKSiM w Toruniu.
Jako radny pragnie sprostać potrzebom mieszkańców oraz aktywnie wspierać rozwój Garwolina.

GŁÓWNE PUNKTY PROGRAMU WYBORCZEGO
•    Wybudowanie zbiornika przeciwpowodziowego,
•    Budowa krytego lodowiska przy basenie oraz budowa skateparku,
•    Wspieranie prac związanych z budową i rozbudową dróg i chodników w okręgu,
•    Wspieranie instytucji i organizacji, które działają na rzecz osób potrzebujących, będących w trudnej sytuacji materialnej,
•    Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych, z zachowaniem już istniejących terenów zielonych, ze wskazaniem na bezpieczeństwo,
•    Utrzymywanie czystości i regularność odbioru odpadów komunalnych,
•    Wygospodarowanie przestrzeni parkingowej dla mieszkańców osiedla przy ul. Jagodzińskiej,
•    Dbałość o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców oraz ich opiekunów wraz z kontynuacją rozbudowy monitoringu.

Korzystamy z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.