Marek Jonczak

Marek Dariusz Jonczak - 52 lata, wykształcenie wyższe, żonaty, czwórka dzieci. Dyrektor PZD w Garwolinie, od 1998 r. radny Rady Miasta Garwolin. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym miasta. Inicjator ogłoszenia referendum w sprawie budowy basenu oraz autor programu 3+ Liczna Rodzina. Wyznaje zasadę życiową, że radnym się bywa, a człowiekiem się jest. Konsekwentny i skuteczny w sprawach rozwiązywania ludzkich problemów przez dialog i wzajemne zrozumienie..

GŁÓWNE PUNKTY PROGRAMU WYBORCZEGO
•    Wybudowanie zbiornika przeciwpowodziowego,
•    Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 5,
•    Wprowadzenie nieodpłatnych dodatkowych zajęć dla uczniów i przedszkolaków,
•    Poprawa estetyki otoczenia budynków i dbałość o utrzymanie zieleni przy ul. Korczaka,
•    Utrzymywanie czystości i regularność odbioru odpadów komunalnych,
•    Pozyskanie środków zewnętrznych w porozumieniu z władzami spółdzielni na kompleksowe docieplenie budynków i remont infrastruktury osiedlowej,
•    Pozyskanie gruntów pod budowę nowych bloków,
•    Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych na osiedlu,
•    Dbałość o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców oraz ich opiekunów wraz z kontynuacją rozbudowy monitoringu osiedlowego.

Korzystamy z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.