Maria Pasik

Maria Pasik bezpartyjna, wdowa, ma dwie dorosłe córki. Jest dyplomowanym pracownikiem socjalnym. Od wielu lat pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Garwolinie. Pełniła i pełni wiele funkcji społecznych. Jest członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom. Wieloletnia radna Rady Miasta Garwolin.
Pragnie nadal wykorzystywać swoją wiedze i doświadczenie zawodowe w celu rozwiązywania lokalnych problemów społecznych oraz działać na rzecz ludzi potrzebujących pomocy.
Jej mottem życiowym są słowa:
„Jedno jest życie i jedno powołanie – być ludziom ku pomocy.”

GŁÓWNE PUNKTY PROGRAMU WYBORCZEGO
•    Wybudowanie zbiornika przeciwpowodziowego,
•    Budowa krytego lodowiska przy basenie oraz budowa skateparku,
•    Wspieranie instytucji i organizacji, które działają na rzecz osób potrzebujących, będących w trudnej sytuacji materialnej,
•    Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych, z zachowaniem już istniejących terenów zielonych, ze wskazaniem na bezpieczeństwo,
•    Utrzymywanie czystości i regularność odbioru odpadów komunalnych,
•    Wygospodarowanie przestrzeni parkingowej dla mieszkańców,
•    Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych na osiedlu,
•    Dbałość o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców oraz ich opiekunów wraz z kontynuacją rozbudowy monitoringu osiedlowego.

Korzystamy z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.