O klubie

Klub radnych „Teraz Garwolin” został założony 20 grudnia 2010 roku podczas jednej z pierwszych sesji Rady Miasta Garwolin kadencji 2010-2014. Na początku istnienia klub zrzeszał sześciu radnych. W skład klubu TG wchodzili (kolejność na zdjęciu od lewej): Marek Łagowski (przewodniczący), Jan Paziewski, Jadwiga Wilbik, Marek Jonczak, Maria Pasik i Krzysztof Ostrowski.

Powstanie klubu nie zmieniło układu sił w garwolińskiej radzie miasta. Głównym celem, który przyświecał idei połączenia sił było stworzenie możliwości wyrażania alternatywnych poglądów. "Inaczej patrzy się radę, w której jest tylko jeden klub, inaczej gdy mamy dwie takie grupy. Tym samym istnieje możliwość konfrontowania poglądów" – spostrzegł przewodniczący klubu w pierwszym wywiadzie udzielonym prasie lokalnej.

Po wyborach samorządowych do klubu dołączyli nowi radni: Bogumiła Krulikowska, Grażyna Makulec, Jarosław Michalik, Jakub Starzyński, Marzena Świeczak (wiceprzewodnicząca klubu), Jan Walczak i Zbigniew Winek.

Z początkiem kadencji 2014-2018 klub Teraz Garwolin zrzesza zdecydowaną większość radnych. Mamy pełną świadomość zaufania jakim obdarzyli nas wyborcy i obiecujemy, że będziemy godnie i z pełnym poświęceniem wypełniać powierzone nam obowiązki radnych miejskich, mając zawsze na uwadze dobro mieszkańców i naszej małej ojczyzny oraz pamiętając o służebnej roli z jaką wiąże się działalność samorządowa.

 

Korzystamy z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.